Anunturi

Anunturi. Școala Gimnazială Călățele

Proiectului „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality!

Proiectului „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!)” nr. 2021- EY-PICR-0001 , finanțat prin (Granturile SEE- Mecanismul Financiar 2014 – 2021, Domeniul_Educație școlară- proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, RCIS Coordonator: Inspectoratul Școlar Județean Cluj – Proiecte Educaționale Școli Partenere : Școala …

DEVIZA ŞCOLII

,,Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăța” NICOLAE IORGA I. VIZIUNEA Şcoala Gimnazială Călatele este un mediu educaţional de calitate care aparţine comunităţii. Şcoala oferă servicii educaţionale şi sociale beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu, …

Proiect De Dezvoltare Instituţională

În anul școlar 2019-2020 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din cadre didactice. Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 55%din cadre didactice titular, cadrele didactice angajate pe perioada determinate beneficiaza de continuitate. Stabilitatea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu …

Regulament De Organizare Și Funcționare

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a unităţii de învăţământ – Școala Gimnazială Călățele, reglementează organizarea şi funcţionarea instituției în cadrul sistemului de învăţământ preuniverstar din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile și obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei, ale părinților și ale personalului din unitatea de învățământ, …