DEVIZA ŞCOLII

,,Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăța”
NICOLAE IORGA

I. VIZIUNEA
Şcoala Gimnazială Călatele este un mediu educaţional de calitate care aparţine comunităţii. Şcoala oferă servicii educaţionale şi sociale beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

II. MISIUNEA ȘCOLII:

Şcoala Gimnazială Călatele iși propune ca fiecare elev să-și formeze și să-și îmbunătățească în permanență competențele necesare continuării studiilor în ciclurile superioare de învățământ și integrării cu succes în societatea zilelor noastre și viata de zi cu zi.

Ne dorim, de asemenea, ca fiecare elev să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de întelegere a folosirii mijloacelor moderne de comunicare dar și pe înțelegerea modalităților de integrare corectă în societatea modernă.

Şcoala urmărește armonizarea intereselor comunității cu cele ale personalității copilului, în scopul formării elevilor cu convingeri şi comportament voluntar, implicați în rezolvarea problemelor comunităţii.

Şcoala Gimnazială Călatele este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.