Istoricul Școlii

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLĂȚELE este continuarea bunei tradiții a Școlii cu clasele I-X Călățele. Ea a dat, de-a lungul existenței sale, absolvenți care au devenit oameni de valoare ai societății și cu care satul nostru se mândrește si azi.

În rândul cadrelor didactice preuniversitare si universitare, a medicilor, a cadrelor cu înalte grade militare, inspectori si ingineri constructori, redactori ai unor importante ziare clujene, cadre cu funcții de conducere in diferite institutii ale judetului Cluj și nu numai, pot fi întalniți mulți din foștii absolvenți ai școlii noastre, ceea ce ne îndreptățește să considerăm că avem o școală valoroasă.

Până in 1972, în comuna Călăţele funcționau Școli generale de 8 ani, în satele Călăţele, Călata, Dealu Negru şi Școli cu clasele I IV în Finciu, Văleni şi Călăţele Pădure.
Populația școlara a scăzut foarte mult, deoarece o buna parte din locuitorii comunei, în special oameni tineri, au migrat spre alte zone din țara și s-au stabilit la oraș. S-au desființat treptat, mai intăi Școala Generală Călata, apoi Școala Generala Finciu, în aceste sate continuănd să existe școli cu clasele I-IV, respectiv grădiniţă.

În preajma anului 2009 s-au desfintat pe rând Grădiniţa Finciu, Școlile cu clasele I-IV, mai intâi din Călăţele Pădure şi Călata, apoi Şcoala Generală Dealu Negru in 2010.

Din anul 2010 şi in present in comuna Călăţele functioneaza
1. Școala gimnazială Călăţele – înv. preprimar ,primar si gimnazial
2. Școala primară Dealu Negru – înv preșcolar o grupă combinată și înv primar o clasă în regim simultan
3. Școala primară Văleni- înv preșcolar o grupă combinată și înv primar o clasă în regim simultan (invatamant in limba maghiara)

Analizând datele de mai sus se poate lesne observa că exodul populației din satele comunei a determinat o scădere a populației școlare. În prezent, singura școala de 8 clase este Școala gimnazială Călăţele, care școlarizeazâ atât copii din satul Călăţele, cât și pe cei din satele aparținătoare Finciu, Văleni, Călăţele Pădure, Călata, Dealu Negru şi Rîşca .