Proiect De Dezvoltare Instituţională

În anul școlar 2019-2020 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din cadre didactice.

Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 55%din cadre didactice titular, cadrele didactice angajate pe perioada determinate beneficiaza de continuitate. Stabilitatea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu şi lung. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt bune, nu există stări conflictuale. Colaborare conducerii şcolii cu cadrele didactice este bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc.

Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare prin orientarea lui spre formare de capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare,deschidere, comunicare.